International Business Machines Corp. (IBM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 8 522 000 7 512 000 6 253 000 6 160 000 9 896 000
Aktywa razem w tys. USD 135 239 000 127 245 000 132 001 000 155 971 000 152 186 000
Operacyjny ROA 6,30% 5,90% 4,74% 3,95% 6,50%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $8 522 000K ÷ $135 239 000K
= 6,30%


Analiza porównawcza

2023