International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 14 471 000 13 812 000 8 868 000 11 997 000 12 580 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 563 000 4 313 000 3 997 000 4 678 000 3 942 000
Należności w tys. USD 7 756 000 18 738 000 23 795 000 30 563 000 31 630 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 33 619 000 39 869 000 37 701 000 38 227 000 37 363 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,80 0,92 0,97 1,24 1,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($14 471 000K + $4 563 000K + $7 756 000K) ÷ $33 619 000K
= 0,80


Analiza porównawcza

2021