International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 15 589 000 14 471 000 13 812 000 8 868 000 11 997 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 578 000 4 563 000 4 313 000 3 997 000 4 678 000
Należności w tys. USD 7 358 000 7 756 000 18 738 000 23 795 000 30 563 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 505 000 33 619 000 39 869 000 37 701 000 38 227 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,84 0,80 0,92 0,97 1,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($15 589 000K + $3 578 000K + $7 358 000K) ÷ $31 505 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022