International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 15 589 000 15 849 000 14 177 000 17 243 000 14 471 000 8 055 000 7 950 000 11 131 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 578 000 4 373 000 4 424 000 4 651 000 4 563 000 5 000 000 4 979 000 4 870 000
Należności w tys. USD 7 358 000 6 428 000 6 776 000 6 966 000 7 756 000 14 669 000 15 823 000 16 067 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 505 000 30 464 000 31 845 000 34 057 000 33 619 000 35 831 000 36 617 000 36 543 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,84 0,87 0,80 0,85 0,80 0,77 0,79 0,88

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($15 589 000K + $3 578 000K + $7 358 000K) ÷ $31 505 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022/Q4