International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 17,94 15,68 20,69 25,11 25,36
Rotacja należności 8,23 7,39 3,93 3,24 2,60
Rotacja zobowiązań 6,87 6,54 7,75 8,30 6,50
Rotacja kapitału pracującego 107,30 7,29

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 20,35 23,28 17,64 14,53 14,39
Cykl należności dni 44,37 49,36 92,90 112,58 140,16
Cykl zobowiązań dni 53,11 55,81 47,09 43,95 56,12

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 11,35 10,07 7,33 7,71 7,37
Rotacja aktywów razem 0,48 0,43 0,47 0,51 0,65