International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 15,68 20,69 25,11 25,36 27,11
Rotacja należności 7,39 3,93 3,24 2,60 2,50
Rotacja zobowiązań 6,54 7,75 8,30 6,50 6,65
Rotacja kapitału pracującego 107,30 7,29 6,40

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 23,28 17,64 14,53 14,39 13,46
Cykl należności dni 49,36 92,90 112,58 140,16 145,88
Cykl zobowiązań dni 55,81 47,09 43,95 56,12 54,87

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 10,07 7,33 7,71 7,37 7,12
Rotacja aktywów razem 0,43 0,47 0,51 0,65 0,63