International Business Machines Corp. (IBM)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 32 688 000 31 486 000 35 575 000 36 489 000 36 935 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 530 000 57 351 000 73 621 000 77 147 000 79 590 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 54,00% 54,90% 48,32% 47,30% 46,41%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $32 688 000K ÷ $60 530 000K
= 54,00%


Analiza porównawcza

2022