International Business Machines Corp. (IBM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 27 560 000 27 842 000 25 865 000 38 046 000 40 658 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 132 000 4 051 000 3 955 000 4 908 000 4 896 000
Rotacja zobowiązań 6,67 6,87 6,54 7,75 8,30

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $27 560 000K ÷ $4 132 000K
= 6,67


Analiza porównawcza

2023