International Business Machines Corp. (IBM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 25 865 000 38 046 000 40 658 000 42 655 000 42 913 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 955 000 4 908 000 4 896 000 6 558 000 6 451 000
Rotacja zobowiązań 6,54 7,75 8,30 6,50 6,65

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $25 865 000K ÷ $3 955 000K
= 6,54


Analiza porównawcza

2021