International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 54,90% 48,32% 47,30% 46,41% 45,78%
Marża zysku operacyjnego 10,90% 8,37% 12,83% 15,32% 13,06%
Marża zysku brutto 8,43% 6,30% 13,18% 14,25% 14,40%
Marża zysku netto 10,01% 7,59% 12,23% 10,96% 7,27%

Zwrot z inwestycji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Operacyjny ROA 4,74% 3,95% 6,50% 9,88% 8,24%
ROA 4,35% 3,58% 6,20% 7,07% 4,59%
Zwrot z kapitału całkowitego 10,76% 9,05% 14,07% 25,22% 20,54%
ROE 30,38% 27,14% 45,26% 51,96% 32,69%