International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 46 189 000 44 917 000 54 355 000 54 102 000 35 605 000
Aktywa razem w tys. USD 127 245 000 132 001 000 155 971 000 152 186 000 123 380 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,34 0,35 0,36 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $46 189 000K ÷ $127 245 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022