International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 44 917 000 54 355 000 54 102 000 35 605 000 39 837 000
Aktywa razem w tys. USD 132 001 000 155 971 000 152 186 000 123 380 000 125 356 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,35 0,36 0,29 0,32

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $44 917 000K ÷ $132 001 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2021