International Business Machines Corp. (IBM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 61 860 000 60 530 000 57 351 000 73 621 000 77 147 000
Aktywa razem w tys. USD 135 239 000 127 245 000 132 001 000 155 971 000 152 186 000
Rotacja aktywów razem 0,46 0,48 0,43 0,47 0,51

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $61 860 000K ÷ $135 239 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2023