International Business Machines Corp. (IBM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 50 609 000 53 819 000 57 351 000 74 459 000 74 402 000 73 780 000 73 621 000 75 032 000
Aktywa razem w tys. USD 127 501 000 133 276 000 132 001 000 144 215 000 146 814 000 148 628 000 155 971 000 154 127 000
Rotacja aktywów razem 0,40 0,40 0,43 0,52 0,51 0,50 0,47 0,49

2022/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $50 609 000K ÷ $127 501 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022/Q2