International Business Machines Corp. (IBM)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 641 000 5 743 000 5 590 000 9 432 000 8 727 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 530 000 57 351 000 73 621 000 77 147 000 79 590 000
Marża zysku netto 2,71% 10,01% 7,59% 12,23% 10,96%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 641 000K ÷ $60 530 000K
= 2,71%


Analiza porównawcza

2022