International Business Machines Corp. (IBM)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 641 000 5 743 000 5 590 000 9 432 000 8 727 000
Kapitał własny w tys. USD 21 944 000 18 902 000 20 597 000 20 839 000 16 797 000
ROE 7,48% 30,38% 27,14% 45,26% 51,96%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 641 000K ÷ $21 944 000K
= 7,48%


Analiza porównawcza

2022