Haynes International Inc. (HAYN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 848 8 301 8 509 8 609
Kapitał własny w tys. USD 375 488 343 321 301 501 296 275
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,02 0,02 0,03 0,03

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $7 848K ÷ ($7 848K + $375 488K)
= 0,02


Analiza porównawcza

2022