Haynes International Inc. (HAYN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 55 422 -7 143 612 17 716
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 848 8 301 8 509 8 609
Kapitał własny w tys. USD 375 488 343 321 301 501 296 275
Zwrot z kapitału całkowitego 14,46% -2,03% 0,20% 5,81%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $55 422K ÷ ($7 848K + $375 488K)
= 14,46%


Analiza porównawcza

2022