Haynes International Inc. (HAYN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 464 422 361 606 351 535 371 873
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 80 879 74 213 38 215 60 080
Wskaźnik płynności bieżącej 5,74 4,87 9,20 6,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $464 422K ÷ $80 879K
= 5,74


Analiza porównawcza

2022