Haynes International Inc. (HAYN)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk brutto w tys. USD 57 614 -9 783 -7 498 13 370
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 490 461 337 661 380 530 490 215
Marża zysku brutto 11,75% -2,90% -1,97% 2,73%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $57 614K ÷ $490 461K
= 11,75%


Analiza porównawcza

2022