Haynes International Inc. (HAYN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 339,75 304,44 267,45 222,42
Cykl należności dni 70,63 64,05 52,65 58,62
Cykl zobowiązań dni 52,15 58,41 19,08 29,65
Cykl konwersji gotówki dni 358,23 310,08 301,02 251,39

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 339,75 + 70,63 – 52,15
= 358,23


Analiza porównawcza

2022