Haynes International Inc. (HAYN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 55 422 -7 143 612 17 716
Aktywa razem w tys. USD 632 295 546 455 560 724 593 800
Operacyjny ROA 8,77% -1,31% 0,11% 2,98%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $55 422K ÷ $632 295K
= 8,77%


Analiza porównawcza

2022