Haynes International Inc. (HAYN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja zapasów 1,07 1,20 1,36 1,64
Rotacja należności 5,17 5,70 6,93 6,23
Rotacja zobowiązań 7,00 6,25 19,13 12,31
Rotacja kapitału pracującego 1,28 1,17 1,21 1,57

Średnia liczba dni

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 339,75 304,44 267,45 222,42
Cykl należności dni 70,63 64,05 52,65 58,62
Cykl zobowiązań dni 52,15 58,41 19,08 29,65

Długoterminowe

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 3,44 2,29 2,38 2,88
Rotacja aktywów razem 0,78 0,62 0,68 0,83