Haynes International Inc. (HAYN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 490 461 337 661 380 530 490 215
Aktywa razem w tys. USD 632 295 546 455 560 724 593 800
Rotacja aktywów razem 0,78 0,62 0,68 0,83

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $490 461K ÷ $632 295K
= 0,78


Analiza porównawcza

2022