Haynes International Inc. (HAYN)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 55 422 -7 143 612 17 716
Koszty odsetek netto w tys. USD 2 463 1 170 1 288 900
Wskaźnik pokrycia odsetek 22,50 -6,11 0,48 19,68

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $55 422K ÷ $2 463K
= 22,50


Analiza porównawcza

2022