Haynes International Inc. (HAYN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 848 8 301 8 509 8 609
Aktywa razem w tys. USD 632 295 546 455 560 724 593 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,01 0,02 0,02 0,01

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $7 848K ÷ $632 295K
= 0,01


Analiza porównawcza

2022