Haynes International Inc. (HAYN)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 21,68% 11,77% 11,73% 13,36%
Marża zysku operacyjnego 11,30% -2,12% 0,16% 3,61%
Marża zysku brutto 11,75% -2,90% -1,97% 2,73%
Marża zysku netto 9,19% -2,57% -1,70% 1,99%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Operacyjny ROA 8,77% -1,31% 0,11% 2,98%
ROA 7,13% -1,59% -1,16% 1,64%
Zwrot z kapitału całkowitego 14,46% -2,03% 0,20% 5,81%
ROE 12,01% -2,53% -2,15% 3,29%