Haynes International Inc. (HAYN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 490 461 337 661 380 530 490 215
Property, plant and equipment w tys. USD 142 772 147 248 159 819 169 966
Rotacja aktywów trwałych 3,44 2,29 2,38 2,88

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $490 461K ÷ $142 772K
= 3,44


Analiza porównawcza

2022