Haynes International Inc. (HAYN)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa razem w tys. USD 632 295 546 455 560 724 593 800
Kapitał własny w tys. USD 375 488 343 321 301 501 296 275
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,68 1,59 1,86 2,00

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $632 295K ÷ $375 488K
= 1,68


Analiza porównawcza

2022