Haynes International Inc. (HAYN)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 106 333 39 730 44 632 65 503
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 490 461 337 661 380 530 490 215
Marża zysku ze sprzedaży brutto 21,68% 11,77% 11,73% 13,36%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $106 333K ÷ $490 461K
= 21,68%


Analiza porównawcza

2022