Haynes International Inc. (HAYN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 384 128 297 931 335 898 424 712
Zapasy w tys. USD 357 556 248 495 246 124 258 802
Rotacja zapasów 1,07 1,20 1,36 1,64

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $384 128K ÷ $357 556K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022