Haynes International Inc. (HAYN)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 490 461 337 661 380 530 490 215
Working capital w tys. USD 383 543 287 393 313 320 311 793
Rotacja kapitału pracującego 1,28 1,17 1,21 1,57

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $490 461K ÷ $383 543K
= 1,28


Analiza porównawcza

2022