Haynes International Inc. (HAYN)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 45 087 -8 683 -6 478 9 745
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 490 461 337 661 380 530 490 215
Marża zysku netto 9,19% -2,57% -1,70% 1,99%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $45 087K ÷ $490 461K
= 9,19%


Analiza porównawcza

2022