Haynes International Inc. (HAYN)

ROE

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 45 087 -8 683 -6 478 9 745
Kapitał własny w tys. USD 375 488 343 321 301 501 296 275
ROE 12,01% -2,53% -2,15% 3,29%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $45 087K ÷ $375 488K
= 12,01%


Analiza porównawcza

2022