Haynes International Inc. (HAYN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 440 47 726 47 238 31 038
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 514 6 129 3 285 3 297
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 80 879 74 213 38 215 60 080
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,15 0,73 1,32 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 440K + $3 514K) ÷ $80 879K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022