Brady Corp. (BRC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q2
(31 sty 2024)
2024/Q1
(31 paź 2023)
2023/Q4
(31 lip 2023)
2023/Q3
(30 kwi 2023)
2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Rotacja zapasów 3,99 4,00 3,81 3,64 3,45 3,43 3,53 3,77
Rotacja należności 7,21 7,45 7,22 7,08 7,02 7,23 7,11 6,87
Rotacja zobowiązań 8,22 8,40 8,45 8,90 8,86 8,43 8,27 8,40
Rotacja kapitału pracującego 4,97 4,73 4,99 4,67 4,78 5,02 5,36 5,45

Średnia liczba dni

2024/Q2
(31 sty 2024)
2024/Q1
(31 paź 2023)
2023/Q4
(31 lip 2023)
2023/Q3
(30 kwi 2023)
2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Cykl zapasów dni 91,46 91,27 95,81 100,29 105,94 106,40 103,44 96,77
Cykl należności dni 50,64 48,98 50,54 51,52 52,01 50,47 51,36 53,10
Cykl zobowiązań dni 44,42 43,48 43,21 41,00 41,19 43,28 44,16 43,46

Długoterminowe

2024/Q2
(31 sty 2024)
2024/Q1
(31 paź 2023)
2023/Q4
(31 lip 2023)
2023/Q3
(30 kwi 2023)
2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Rotacja aktywów trwałych 7,01 9,33 9,37 9,37 9,31 9,56 9,33 10,27
Rotacja aktywów razem 0,95 0,97 0,96 0,95 0,96 0,96 0,95 0,96