Brady Corp. (BRC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 95 000 38 000 0 0 52 618
Kapitał własny w tys. USD 911 298 963 028 863 072 850 774 752 112
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,09 0,04 0,00 0,00 0,07

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $95 000K ÷ ($95 000K + $911 298K)
= 0,09