Brady Corp. (BRC)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Aktywa razem w tys. USD 1 367 330 1 377 760 1 142 470 1 157 310 1 056 930
Kapitał własny w tys. USD 911 298 963 028 863 072 850 774 752 112
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,50 1,43 1,32 1,36 1,41

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $1 367 330K ÷ $911 298K
= 1,50