Brady Corp. (BRC)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 631 552 561 446 528 565 578 678 588 291
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 302 060 1 144 700 1 081 300 1 160 640 1 173 850
Marża zysku ze sprzedaży brutto 48,50% 49,05% 48,88% 49,86% 50,12%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $631 552K ÷ $1 302 060K
= 48,50%