Brady Corp. (BRC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 151 532 114 069 147 335 217 643 279 072
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 790 10 743 11 083 9 962 16 056
Należności w tys. USD 184 420 183 233 170 579 146 181 158 114
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 258 036 255 174 257 584 185 888 241 945
Wskaźnik płynności szybkiej 1,35 1,21 1,28 2,01 1,87

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($151 532K + $11 790K + $184 420K) ÷ $258 036K
= 1,35