Brady Corp. (BRC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 670 510 583 252 552 734 581 967 585 560
Zobowiązania handlowe w tys. USD 81 116 82 152 62 547 64 810 66 538
Rotacja zobowiązań 8,27 7,10 8,84 8,98 8,80

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $670 510K ÷ $81 116K
= 8,27