Brady Corp. (BRC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 674 588 670 510 583 252 552 734 581 967
Zobowiązania handlowe w tys. USD 79 855 81 116 82 152 62 547 64 810
Rotacja zobowiązań 8,45 8,27 7,10 8,84 8,98

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $674 588K ÷ $79 855K
= 8,45