Brady Corp. (BRC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 151 532 114 069 147 335 217 643 279 072
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 790 10 743 11 083 9 962 16 056
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 258 036 255 174 257 584 185 888 241 945
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,63 0,49 0,62 1,22 1,22

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($151 532K + $11 790K) ÷ $258 036K
= 0,63