Brady Corp. (BRC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 114 069 147 335 217 643 279 072
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 743 11 083 9 962 16 056
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 255 174 257 584 185 888 241 945
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,49 0,62 1,22 1,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($114 069K + $10 743K) ÷ $255 174K
= 0,49