Brady Corp. (BRC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 302 060 1 144 700 1 081 300 1 160 640
Working capital w tys. USD 242 894 207 520 323 560 331 334
Rotacja kapitału pracującego 5,36 5,52 3,34 3,50

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 302 060K ÷ $242 894K
= 5,36