Brady Corp. (BRC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 49 716 95 000 38 000 0 0
Kapitał własny w tys. USD 990 919 911 298 963 028 863 072 850 774
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,05 0,10 0,04 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $49 716K ÷ $990 919K
= 0,05