Brady Corp. (BRC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk netto w tys. USD 149 168 128 847 111 531 130 430
Kapitał własny w tys. USD 911 298 963 028 863 072 850 774
ROE 16,37% 13,38% 12,92% 15,33%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $149 168K ÷ $911 298K
= 16,37%