Brady Corp. (BRC)

ROE

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk netto w tys. USD 174 085 149 168 128 847 111 531 130 430
Kapitał własny w tys. USD 990 919 911 298 963 028 863 072 850 774
ROE 17,57% 16,37% 13,38% 12,92% 15,33%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $174 085K ÷ $990 919K
= 17,57%