Brady Corp. (BRC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 49 716 95 000 38 000 0 0
Aktywa razem w tys. USD 1 389 260 1 367 330 1 377 760 1 142 470 1 157 310
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,07 0,03 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $49 716K ÷ $1 389 260K
= 0,04