Brady Corp. (BRC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 674 588 670 510 583 252 552 734 581 967
Zapasy w tys. USD 177 078 190 023 136 107 135 662 120 037
Rotacja zapasów 3,81 3,53 4,29 4,07 4,85

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $674 588K ÷ $177 078K
= 3,81