Brady Corp. (BRC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 193 012 167 127 151 844 162 428 152 696
Aktywa razem w tys. USD 1 367 330 1 377 760 1 142 470 1 157 310 1 056 930
Operacyjny ROA 14,12% 12,13% 13,29% 14,03% 14,45%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $193 012K ÷ $1 367 330K
= 14,12%