Brady Corp. (BRC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 225 213 193 012 167 127 151 844 162 428
Aktywa razem w tys. USD 1 389 260 1 367 330 1 377 760 1 142 470 1 157 310
Operacyjny ROA 16,21% 14,12% 12,13% 13,29% 14,03%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $225 213K ÷ $1 389 260K
= 16,21%