Brady Corp. (BRC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk brutto w tys. USD 191 980 171 023 140 936 164 644 152 015
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 302 060 1 144 700 1 081 300 1 160 640 1 173 850
Marża zysku brutto 14,74% 14,94% 13,03% 14,19% 12,95%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $191 980K ÷ $1 302 060K
= 14,74%