Brady Corp. (BRC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk brutto w tys. USD 225 696 191 980 171 023 140 936 164 644
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 331 860 1 302 060 1 144 700 1 081 300 1 160 640
Marża zysku brutto 16,95% 14,74% 14,94% 13,03% 14,19%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $225 696K ÷ $1 331 860K
= 16,95%