Brady Corp. (BRC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk netto w tys. USD 174 085 149 168 128 847 111 531 130 430
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 331 860 1 302 060 1 144 700 1 081 300 1 160 640
Marża zysku netto 13,07% 11,46% 11,26% 10,31% 11,24%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $174 085K ÷ $1 331 860K
= 13,07%