Brady Corp. (BRC)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 48,50% 49,05% 48,88% 49,86% 50,12%
Marża zysku operacyjnego 14,82% 14,60% 14,04% 13,99% 13,01%
Marża zysku brutto 14,74% 14,94% 13,03% 14,19% 12,95%
Marża zysku netto 11,46% 11,26% 10,31% 11,24% 7,69%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Operacyjny ROA 14,12% 12,13% 13,29% 14,03% 14,45%
ROA 10,91% 9,35% 9,76% 11,27% 8,54%
Zwrot z kapitału całkowitego 19,18% 16,70% 17,59% 19,09% 18,97%
ROE 16,37% 13,38% 12,92% 15,33% 12,00%