Brady Corp. (BRC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2024/Q2
(31 sty 2024)
2024/Q1
(31 paź 2023)
2023/Q4
(31 lip 2023)
2023/Q3
(30 kwi 2023)
2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 658 279 667 547 674 588 665 344 672 444 671 328 670 510 668 186
Zapasy w tys. USD 164 944 166 916 177 078 182 809 195 167 195 695 190 023 177 156
Rotacja zapasów 3,99 4,00 3,81 3,64 3,45 3,43 3,53 3,77

2024/Q2 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $658 279K ÷ $164 944K
= 3,99