Brady Corp. (BRC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
2021/Q2
(31 sty 2021)
2021/Q1
(31 paź 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 670 510 668 186 640 317 607 940 583 252 558 009 547 769 548 991
Zapasy w tys. USD 190 023 177 156 167 456 152 295 136 107 122 847 122 922 120 220
Rotacja zapasów 3,53 3,77 3,82 3,99 4,29 4,54 4,46 4,57

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $670 510K ÷ $190 023K
= 3,53