Brady Corp. (BRC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2024/Q2
(31 sty 2024)
2024/Q1
(31 paź 2023)
2023/Q4
(31 lip 2023)
2023/Q3
(30 kwi 2023)
2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 658 279 667 547 674 588 665 344 672 444 671 328 670 510 668 186
Zobowiązania handlowe w tys. USD 80 114 79 512 79 855 74 745 75 876 79 604 81 116 79 567
Rotacja zobowiązań 8,22 8,40 8,45 8,90 8,86 8,43 8,27 8,40

2024/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $658 279K ÷ $80 114K
= 8,22