Brady Corp. (BRC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 672 444 671 328 670 510 668 186 640 317 607 940 583 252 558 009
Zobowiązania handlowe w tys. USD 75 876 79 604 81 116 79 567 80 611 79 497 82 152 72 234
Rotacja zobowiązań 8,86 8,43 8,27 8,40 7,94 7,65 7,10 7,73

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $672 444K ÷ $75 876K
= 8,86