Brady Corp. (BRC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
2021/Q2
(31 sty 2021)
2021/Q1
(31 paź 2020)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 95 000 77 000 83 000 67 000 38 000 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 911 298 914 238 966 568 963 893 963 028 951 626 919 335 880 401
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,09 0,08 0,08 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $95 000K ÷ ($95 000K + $911 298K)
= 0,09